EN TR

Toplumsal Duyarlılık

HRWORKS CONSULTANCY olarak, ekosisteme ve yaşamı paylaştığımız toplum bireylerine olan sorumluğumuzu “Toplumsal Duyarlılık” başlığı altında yapılandırdık. DenizTemiz Derneği/TURMEPA’yı yaşadığımız topluma olan sorumluluğumuzda destek olacağımız Sivil Toplum Kuruluşu olarak seçtik.

Çünkü :
  • Soluduğumuz oksijenin yaklaşık % 50 – 70’ini denizlerimiz üretiyor.
  • Dünyada ise yılda 2 milyon ton kanalizasyon atığı, endüstriyel ve tarımsal atık su kaynaklarına deşarj ediliyor.
  • Deniz kirliliği %80 oranında karadan ve insan eliyle gerçekleştiriliyor.
  • Denizler Yaşasın Diye, Gönüllü Olmalıyız !