EN TR

Kullanım Koşulları

Genel

Bu Taahhütnamenin şartları (bundan böyle “Taahhütname” olarak adlandırılacaktır), merkezi Bostancı Mah. Yazmacı Tahir Sk. No:15 Kat:1 D:1 34744, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan İK YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK’ a (“HRWORKS”) ait olan www.hrw.com.tr web sitesine uygulanır.

Lütfen bu Taahhütnameyi dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Bu web sitesine erişim sağlamakla ya da bu web sitesinde (veya bu web sitesi aracılığı ile) verilen bilgileri kullanmakla, bu Taahhütnameye tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

Belirli hizmetlerin kayıt ve şartları ile hizmetler ve bu Taahhütname arasında herhangi bir çelişkinin ortaya çıkması durumunda, bu hizmetlere özel şartlar geçerli olacaktır.

Bu Web Sitesinin Kullanımı

Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilere dayalı olarak alınan kararların sonuçlarından ve risklerinden HRWORKS sorumlu olamaz.

Her ne kadar HRWORKS güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiş, doğru, tam ve güncel bilgi sağlamaya çalışsa da, HRWORKS bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilerin doğru, tam ve güncel olduklarına dair, sarih veya zımni, herhangi bir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz.

HRWORKS bu web sitesinin kontrol ve idaresini Türkiye’den yapar ve bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilerin diğer bölgeler için uygun ve kullanılabilir olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz.

HRWORKS, bu web sitesinin hatasız ve kesintisiz işlediğine dair, herhangi bir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz.

Üçüncü Şahıs Bilgi, Ürün ve Hizmetleri

HRWORKS’ün üçüncü şahıs web siteleri için hipermetin linkleri sağlaması durumunda, bu gibi web sitelerinde ya da bu web siteleri aracılığı ile sağlanan herhangi bir ürün veya hizmet konusunda, HRWORKS’ün bu linkleri onaylaması söz konusu değildir. Bu gibi linklerin kullanımına dair riskler tamamen size aittir ve HRWORKS bu gibi web sitelerin içerik, kullanım ve geçerliliğine dair herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü kabul etmez.

 Fikri Haklar

HRWORKS ya da ilgili mal sahibi, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilere (tüm metin, grafik ve logolar dahil olmak üzere) ilişkin tüm hakları (telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer tüm fikri haklar dahil olmak üzere) elinde tutar. Bu web sitesinde yer alan bilgileri herhangi bir biçimde, HRWORKS’ ün öncelikli yazılı izni olmaksızın kopyalayamaz, yükleyemez, yayınlayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Bununla birlikte, bu web sitesinde yer alan bilgileri kendi kullanımız için basabilir/veya yükleyebilirsiniz.

Çevirim içi İletişim

HRWORKS bu web sitesinin güvenliği için tüm önlemleri almıştır. HRWORKS’e e-posta aracılığı ile gönderdiğiniz mesajlar güvenli olmayabilir. HRWORKS, herhangi bir gizli bilgiyi HRWORKS’e e-posta yolu ile göndermemenizi tavsiye eder. Şayet, HRWORKS’e e-posta yolu ile mesaj göndermeyi tercih ediyorsanız, bu mesajların üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilme, kötüye kullanılma ve değiştirilme riskini kabul etmiş olursunuz.

Yükümlülük Kısıtlaması

HRWORKS ya da ona ait herhangi bir aracı ya da taşeron, aşağıdaki koşullardan doğan, aşağıdaki koşulları içeren fakat bununla sınırlı olmamak üzere, (HRWORKS’e bununla ilgili bilgi verilmiş olsa da) kâr mahrumiyeti dahil, doğrudan, dolaylı, özel, arızi, önemli, cezayı gerektiren hasarlar veya cezai tazminatlar ile yükümlü olmayacaktır; i) Bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak, herhangi bir teçhizat ya da diğer yazılımda ortaya çıkacak herhangi bir hasar, virüs veya diğer her türlü aksaklıklar. ii) Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen herhangi bir bilgi. iii) HRWORKS ya da size iletilen bilgilerin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi. iv) Bu web sitesinin işlememesi veya kullanılabilir olmaması. v) Bu web sitesinin kötüye kullanımı. vi) Verilerin kaybolması. vii) Bu web sitesi tarafından kullanılabilir hale getirilen herhangi bir yazılımın yüklenmesi veya kullanımı. viii) Bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak üçüncü şahısların iddiaları.

Yükümlülük kısıtlaması aynı zamanda HRWORKS yöneticileri ve çalışanlarının yararına düzenlenmiştir.

Uygulanacak Kanun

Bu web sitesi ve ona ait Taahhütname, Türkiye kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır. Bu Taahhütname ile bağlantılı tüm itirazlar,  Türkiye – İstanbul Anadolu Yakası mahkemelerinin inhisarı yargı dairelerine götürülmelidir.

Bu Taahhütnamenin çeşitli dillere yapılan çevirilerinde, yorumlamada bir çelişki veya farklılık olması durumunda, Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

Düzeltmeler

HRWORKS, bu Taahhütnamenin şartları da dahil olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgileri, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını elinde tutar. Değişiklileri takip etmek üzere, bu Taahhütnamenin şartları da dahil olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgileri periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir.