EN TR

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 

İK YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK (HRWORKS) ile iletişime geçtiğinizde veri sorumlusu olarak HRWORKS ile muhatap olursunuz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve anlaşmalı diğer kuruluşlar tarafından da mevzuat uyarınca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir

2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Gerekçeleri

KVKK’da belirtilen esaslar uyarınca kişisel veriler işlenebilecektir. Kişisel veriler ve bu verileri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İstihdam yaratmak ve iş arama sürecinize destek vermek
 • Size iş bulmak, müşterilerimizin doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak raporlar hazırlamak
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler yapmak, site kullanımını yorumlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu bilgilendirme e-postası ve SMS göndermek
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

3-Yurtiçindeki veya Yurtdışındaki 3. Kişilere Aktarım 

 

Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuattan doğan haklarımız haricinde, adaylarımıza ait kişisel veriler, ancak rızaları dahilinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Ayrıca tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve anlaşmalı kuruluşlara veri aktarımı yapılabilmektedir. Yine verilerin bulut ortamında saklanması, anket ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız ve anlaşmalı olduğumuz tüm tedarikçilerimize aktarım yapılabilmektedir.

Ayrıca, bulut ortamında verilerimizi tutuyor olmamız sebebiyle bazı sistemlerimizin altyapısı yurtdışındadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin, bu sistemlere kaydedilmesiyle yurtdışında bulunan bu sunucular ile de paylaşılmış olacağını belirtiriz.

4-Kişisel Verilerinizin İşlendiği Yöntemler

 

Kişisel verileriniz, genel merkez, şubeler, tedarikçiler, anlaşmalı diğer kuruluşlar ile rızanız ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlenmektedir.

Ayrıca, HRWORKS’ e ait www.hrworks-tr.com internet sitesinde kullanılan çerezler (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

5-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesinde aşağıda sayılan haklara haiz olduğunuz belirtilmiştir. Buna göre; kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurtiçinde / yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi uyarınca silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarılan 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda açıklananlar kapsamında, HRWORKS’e Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri de ekleyerek aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurmalısınız.

 

 • Formun imzalı bir kopyasını Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Ofis ve Residence Binası No:8/A Kat:2, 34746, Ataşehir, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.

Yanıtlarımız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formu