EN TR

İhtiyaç anında yöneticilik ne demektir?

Talep üzerine çalışma demektir. Artık iş hayatında esnek işgücü, teknolojik altyapı ile birleşince işveren ve çalışan açısından farklı bir dinamik yaratıyor.

Elbette bu yeni iş modelinin tamamen sonuç ve çıktı odaklı olarak yapılabilmesi ciddi bir kültürel değişimi beraberinde gerektirse de bu yeni iş modelinin hem şirketler hem de çalışanlar açısından anlamlı birer açıklaması var.

İşverenlerin avantajına olan nedir?

Şirketler tam zamanlı veya belirsiz süreli çalışan yöneticiler işe alarak, o kişinin zamanının tamamını satın alıyor ve o zaman dilimi içinde personelini verimli çalıştırmaya çabalıyorlar. Ancak şirketler bunda kısmen veya bazen başarılı olabiliyor.
Bu yeni modelde ise böyle bir sorun yok. Çalışan, ürettiği katma değeri tanımlayıp ortaya koyuyor. İşveren ise bu katma değere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa karşılıklı olarak şartlarda anlaşıp el sıkışıyor. Böylece şirketler uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve deneyimi hem ihtiyaç duydukları anda hem de ihtiyaç duydukları sürece bünyelerine kazandırmış oluyorlar. Ayrıca kriz dönemlerindeki belirsizliği de daha rahat ve esnek bir şekilde yönetebilme imkanı bulabiliyorlar.

HRWOKS adaylarda neye dikkat ediyor?

Burada çok önemli bir konuyu da vurgulamak gerekli: İhtiyaç anında yöneticilik iş modelinde sürecin bu biçimde işleyebilmesi için çalışanın bir katma değer üretebilecek bilgi ve becerilerle donanmış olması ya da ihtiyaç duyduğu ilave bilgi ve becerileri kısa bir süre içinde öğrenebilir durumda olması gerekiyor.

HRWORKS ne sağlıyor?

Şirketlerin sadece insan kaynakları fonksiyonları yönünden ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve tecrübeyi, proje bazlı ya da ihtiyaç anında bünyelerine katmalarına imkan sağlıyor.