EN TR

İhtiyaç anında yöneticilik ne demektir?

Talep üzerine çalışma sistemi anlamına gelmektedir.

Günümüzde iş hayatında esnek işgücü, teknolojik altyapı ile birleşince işveren ve çalışan açısından farklı bir dinamik oluşmakta. Elbette bu yeni iş modelinin tamamen sonuç odaklı olarak yapılabilmesi ciddi bir kültürel değişimi beraberinde gerektirse de bu yeni iş modelinin hem şirketler hem de çalışanlar açısından anlamlı birer açıklaması var.

İşverenlerin avantajına olan nedir?

Şirketler tam zamanlı veya belirsiz süreli çalışan yöneticiler işe alarak, o kişinin zamanının tamamını satın alıyor ve o zaman dilimi içinde personelini verimli çalıştırmaya çabalıyorlar. Ancak şirketler bunda kısmen veya dönemsel olarak başarılı olabiliyorlar.

Bizim yeni modelimizde ise böyle bir sorunla karşılaşmıyorlar. Çalışan, ürettiği katma değeri tanımlayıp ortaya koyuyor. İşveren ise bu katma değere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa karşılıklı olarak şartlarda anlaşıp el sıkışıyorlar. Böylece şirketler uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve deneyimi hem ihtiyaç duydukları anda hem de ihtiyaç duydukları sürece bünyelerine kazandırmış oluyorlar. Ayrıca kriz dönemlerindeki belirsizliği de daha rahat ve esnek bir şekilde yönetebilme imkanı bulabiliyorlar.

HRWOKS adaylarda neye dikkat ediyor?

Talep üzerine çalışma sistemi iş modelinde sürecin işleyebilmesi için yöneticinin bir katma değer üretebilecek bilgi ve becerilerle donanmış olması ya da ihtiyaç duyduğu ilave bilgi ve becerileri kısa süre içinde edinebilir durumda olması gerekiyor.

HRWORKS ne sağlıyor?

Şirketlerin insan kaynakları fonksiyonları yönünden ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve tecrübeyi, proje bazlı ya da ihtiyaç anında bünyelerine katmalarına imkan sağlıyor.