EN TR

" We bring together qualified and decisive, high-level professionals who are open to change in a conceptualized, purpuse-oriented program and allow them to expend their business relations. "

" We bring together qualified and decisive, high-level professionals who are open to change in a conceptualized, purpuse-oriented program and allow them to expend their business relations. "

COVID-19 akıl terine yönelimi artırdı

HRWorks Consultancy, endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönetici seçme ve yerleştirme ile ihtiyaç anında insan kaynakları yönetimi iş birlikteliği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor. HRWorks Consultancy Genel Müdürü Serdar Bayındır, COVID-19 süreciyle beraber akıl teri gerektiren işlerin ön plana çıkacağını söyledi.

COVID-19 süreciyle birlikte işletmelerde alın teri gerektiren işlerden akıl teri gerektiren işlere doğru bir yönelim olduğunu ifade eden HRWorks Consultancy Genel Müdürü Serdar Bayındır “Esnek ve uzaktan çalışmaya, aynı işi hizmet olarak dışarıdan temin etmeye, çalışanlarda bordrolu maaş modelinden ücretli tedarikçi olmaya yöneliş artacak. Diğer taraftan kendisini beyaz yakalı olarak kabul edip, aslında alın teri gerektiren ve tekrar eden işleri yapan çalışan kesiminde de önemli değişiklikler bekleyebiliriz” diyor. Sundukları hizmetle yerli ve yabancı sermayeli birçok firmaya artı değer sağladıklarını dile getiren Bayındır, “Şirket içindeki insan kaynakları yönetimi kapsamında uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve deneyimi, ihtiyaç duydukları anda ve istedikleri süre boyunca onlara sağlıyoruz” yorumunu yapıyor.

Talebe bağlı olarak katma değer yaratma anlayışı artacak

COVID-19 sürecinin insan kaynakları yönünden mobil işgücünün, teknolojik altyapı ile birleşince işveren ve çalışan açısından farklı bir dinamik oluşturduğunu anlatan Bayındır, “Bir şirkete zamanının tamamını satmak anlamına gelen, sabit bir ücret karşılığı o şirketin bordrosunda yer almak anlayışı, yerini talebe bağlı olarak katma değer yaratma anlayışına bırakıyor. Burada elbette çok önemli olan bir konuyu da vurgulamak gerek. Dijital ekonominin gerektirdiği becerileri kazanmamış, rutin ve tekrar eden işleri yapmakta olan yöneticiler için, mesai satmaktan katma değer satmaya geçiş hiç de kolay olmayacak. Bunun için herkesin kendisine sorması gerekenen temel soru, ‘işletmeler benim sağladığım hizmetle hangi problemlerini çözecekler’ olmalıdır” diyor. Diğer taraftan COVID-19 ile birlikte geleneksel iş sözleşmeleri, işyeri ve mesai kavramı, gelirin tanımı ve vergi karşısındaki durumunun yeniden tanımlanacağını kaydeden Bayındır, “Bu, gelişen ve ilerleyecek olan ofis dışından ve mesai bağımsız çalışabilme imkanı, insan kaynakları politikaları yönünden şirketlere, nitelikli personel temini ve çalışan bağlılığı gibi konularda yaşadıkları güçlükleri aşmada farklı çalışma ve ücretlendirme modelleriyle çözüm alternatiflerini de beraberinde getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Geleneksel kontratlarla çalışanlar için artık iki seçenek söz konusu”

‘Diploma eşit değildir meslek önermesi’ konusunu uzun zamandır müşteri ve adaylarına anlattıklarını kaydeden Bayındır şunları söylüyor: “Kolay bir örnekle belirtmek gerekirse, makine mühendisliği bölümünü tamamlamış bir kişi, şirketlerde üretim, kalite, satın alma, finans, satış gibi bölümlerde görev yapabilmekte. Bu doğrultuda şirketlerinde üretim mühendisi, satış mühendisi, şantiye mühendisi veya iş geliştirme uzmanı olarak görev yapan bu kişilerin hangisi makine mühendisidir? Dolayısı ile kişilerin üniversitelerde öğrenim gördüğü anabilim dalı başka bir şey, şirketlerin hangi mesleki uzmanlık alanında çalıştığı başka bir şeydir. Hangi mesleki ad altında olursa olsun, kurumlara mesailerini satarak geleneksel kontratlarla çalışanlar için artık iki seçenek söz konuşu olacaktır. Ya daha az ücrete daha çok iş yapmaya yeterli ve istekli olanlar daha az istekli olanların önünde olacaktır ya da şirketlerin ihtiyacı olan hizmetleri ihtiyaç anında sağlayabilenler, daimi personel olarak kurumların bünyesinde çalışmak isteyenlerin önünde olacaktır.”